Jazerá

Czorsztyńskie jazero

Czorsztyńskie jazero má plochu 10 km² a spolu so Sromowským jazerom vznikli prehradením rieky Dunajec a vybudovaním priehrady medzi hradmi Czorsztyn a Niedzica. Priehrada bola dokončená v roku 1997 a ešte v tom istom roku dokázala svoje opodstatnenie keď zdržala povodňovú vlnu počas veľkej povodne, ktorá by pravdepodobne zaplavila obce ležiace pod terajšou priehradou. Výška priehradného múru je 56 metrov, priehrada má 2 turbíny a výkon elektrárne je 90 MW.

Poland_Niedzica-astle
800px-Niedzica_zapora_wodna

Na jazere sa nachádzajú rekreačné strediská, v ktorých je možné si zapožičať loďky s veslami, vodné bicykle a jachty s kormidelníkom. Dá sa tiež previesť na vyhliadkovej lodi (prístav sa nachádza v blízkosti hradu Niedzica) a navštíviť regionálne národopisné múzeum na hrade Niedzica. V zime je možné lyžovať na okolitých lyžiarskych svahoch alebo surfovať na zamrznutom ľade.

Jezerské jazero

Jezerské jazero sa nachádza v katastri obce Jezersko v Spišskej Magure. Má maximálnu dĺžku 110 m, šírku 74 m a zaberá plochu 0,60 ha. Jazero je hlboké 2 – 4 m, maximálna hĺbka uprostred 7,5 m. Ako prírodná rezervácia s rozlohou 2,18 ha je chránené od roku 1967. Brehy jazera lemuje smrekový porast.

Jezerske_jazero_1

Osturnianske jazerá

Územie, v ktorom sa jazerá nachádzajú, je súčasťou ochranného pásma Pieninského národného parku od roku 1967. zákonná ochrana bola územiam poskytnutá už v roku 1984 vyhlásením Chráneného prírodného výtvoru Veľké osturnanské jazero (rozloha 51,77 ha), chráneného výtvoru Malé jazerá (rozloha 7,65 ha) a Ozero s rozlohou 0,5 ha. Neskôr boli obidve územia prekategorizované na prírodné rezervácie. Hlavným cieľom ochrany týchto území je zachovanie priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sa v územiach vyskytujú. Náležitá pozornosť sa však venuje aj ochrane biotopov a druhov, ktoré sú dôležité z národného hľadiska.

Veľké Osturnianske jazero (815 m n. m.) je s rozlohou približne 0,25 ha najväčšie z troch jazier na južných svahoch hraničného chrbta, severne od Osturne. Vzniklo nahromadením krýh, ktoré sa zosúvali z hraničného chrbta (986 m) južným smerom až do nadmorskej výšky 790 m.

Malé jazero (870 m n. m.) sa nachádza západne od Veľkého jazera a tvoria ho 2 depresie oddelené vyvýšeninou. Jazero vzniklo zahradením doliny zosuvmi.
Jazierko (900 m n. m.) má rozlohu cca 400 m² a rovnako vzniklo nahromadením zosúvajúcich sa krýh, ktoré zabránili odtoku dažďovej vody a vodám zo suťových a vrstevných prameňov.
Ozero (874 m n. m.) sa nachádza južne od obce v doline Kruľovského potoka. Vzniklo zahradením kryhovými zosuvmi, ktoré sú sporadicky zoskupené na východnom svahu doliny. Plocha jazera je 0,5 ha.
Ost-jazera-c-1
Ost-jazera-c-2