Drevené kostoly

Cerkov je zaužívaný názov, ktorý používajú ľudia gréckokatolíckeho a pravoslávneho vierovyznania pre pomenovanie svojich kostolov. Hlavným znakom cerkví je ikonostas, t.j. drevená stena s ikonami oddeľujúca oltár od ostatných častí chrámu. Kostoly musia spĺňať prísne podmienky UNESCO, medzi ktorými boli kritéria ako: autenticita, to, či slúži objekt svojmu účelu, či je stavba na pôvodnom mieste, v akom stave je jeho vnútorné zariadenie a či nedošlo k narušeniu integrity pamiatky dostavbami a mladšími úpravami. Na území kraja sa spolu nachádza 26 drevených kostolov.

Kežmarok

Evanjelický drevený artikulárny kostol je zasvätený sv. Trojici a bol postavený v roku 1717 bez použitia kovových klincov. Najviac v jeho vnútri zaujme mohutný drevený oltár. Traduje sa, že pri stavaní pomáhali švédski námorníci a zanechali po sebe pamiatku – vrch interiéru pripomína obrátenú provu lode a okná sú okrúhleho tvaru, ako na lodiach.

kezmarok_kostol

Matysová

Drevený gréckokatolícky chrám v Matysovej bol pravdepodobne postavený v druhej polovici 18. stor. Jeho patrónom je sv. archanjel Michal. Opravovaný bol v roku 1938. Následne po tom, ako bol v obci vybudovaný nový murovaný chrám zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, bol v roku 1973 drevený chrám prenesený do staroľubovnianskeho skanzenu.

matisova_kostol
Kostolik-Hranicne

Hraničné

Cerkov stojí pri hlavnej ceste v strede obce. Tento kostolík je zasvätený NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE. Postavený bol v roku 1785 – 1787 a v súčastnom geografickom postavení predstavuje najzápadnejšiu stavbu v súbore drevených kostolíkov Slovenska. Je to trojdielna zrubová stavba zmiešaného typu. Bol 2 krát renovovaný a v roku 1972 prestavaný. Vnútorné vybavenie kostola je zo zvyškov starých renesančných a barokových oltárov, prenesených z kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Najvzácnejší je hlavný oltár. Pochádza z pol. 17. stor. (1670) ako polychromovaná drevorezba. V strede je výklenok z barokovou plastikou (ikokografický typ Nepoškvrnenej) z 18. stor.

Sromowce Niżne

Začiatky obce v prvej polovici XIV. storočia sú spojené s históriou radu Klarisiek zo Starého Sacza, prvých majiteliek Sromowcov. V XVI. storočiu bol postavený drevený kostolík sv. Kataríny a dnes slúži ako Galéria pieninského umenia, ktorý stoji až do dnes, nachádza na trase Malopoľskej cesty drevenej architektúry.

kostol-sromowce-nizne