Vyšné Ružbachy – travertínový lom

Sochárske sympózium

Jednou z hlavných atrakcií Vyšných Ružbách je travertínový lom, ktorý dláta kamenosochárov premenili na zaujímavú galériu sôch pod otvoreným nebom. Má dlhoročnú tradíciu – je najstarším sympóziom na území Slovenska. Jeho začiatky siahajú do r. 1964, kedy sa konal prípravný, nultý ročník. Počas dvadsiatich šiestich rokoch vznikla v areáli kameňolomu a v jeho bezprostrednom okolí unikátna galéria 104 kamenných sôch od umelcov zo štrnástich krajín.

 

socharske-sympozium-vysne-ruzbachy
Pri jeho zrode stáli sochári Miloslav Chlupáč, Rudolf Uher, Andrej Rudavský a predovšetkým zakladateľ európskej sochárskej sympoziálnej tradície, nedávno zosnulý Karl Prantl. Inšpirovali sa sochárskym sympóziom v St. Margarethen v Rakúsku, tradíciu ktorého založil v roku 1959 Karl Prantl.
Na odporúčania Prantla a podľa jeho príkladu sa títo umelci pokúšali nájsť vhodnú lokalitu na Slovensku. Hľadali miesto s kameňmi so sochárskou kvalitou a vlastnosťami, či vhodnosťou a výnimočnosťou prostredia pre tvorbu sympoziálneho typu. Voľba padla na Vyšné Ružbachy – a nebola to náhoda. Ružbachy boli pre stretnutie sochárov predurčené – bol tu vhodný sochársky materiál – kvalitný ružbašský travertín v prírodnom teréne so svojráznou profiláciou striedajúcich sa lúk, miernych návrší, či zalesnených kopcov územia bohatého na minerálne pramene. Tento región si zároveň zachoval bohatú pôvodnú kultúru a tradíciu vo svojom náreči, piesňach, krojoch, zvykoch a ľudovej architektúre. Celá táto scenéria kultúrneho a prírodného prostredie pôsobí inšpirujúco na umelcov.

Počas sympózia vznikajú diela, ktoré vytvárali umelci svoje diela slobodne, bez nútenej ideovej motivácie, či objednávky. Práve táto slobodná slobodná realizácia bola pre sochárov veľmi dôležitá.
Na sympóziách vznikali sochy, ktoré akoby priamo vyrastali zo zeme. Na svojich obdivovateľov pôsobili dojmom „totemového spojenia s prírodným prostredím“. Takúto podobu a dojem vytvára dodnes areál Medzinárodného sympózia vo Vyšných Ružbachoch. Na rozlohe niekoľko sto štvorcových metrov má návštevník možnosť vidieť vyše sto skulptúr rôznych autorov, rôznych kultúr, ale aj rôznej úrovne. Komplex tak predstavuje kultúrnu pamiatku s mohutnou dokumentárnou a historickou hodnotou, dobovú kroniku ideí vysekanú v kameni, medzinárodnú muzeálnu expozíciu pod holým nebom. Areál Medzinárodného sochárskeho sympózia vo Vyšných Ružbachoch bol 1.7.1997 MK SR vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Prístup:

  • Vyšné Ružbachy sa nachádzajú na západ od Starej Ľubovne. Smerom zo Starej Ľubovňe do Kežmarku, príp. Popradu, na začiatku Nižných Ružbachov odbočite na križovatke v pravo, po ceste sa dostanete do obce Vyšné Ružbachy. Sympózium sa nachádza po ľavej strane na začiatku obce. Vstup je voľný.