Matiašovce

Matiašovce ležia v oblasti Zamaguria medzi Pieninami a Tatrami, v blízkosti Spišskej Magury na terasách potoka Rieka v Staroveskej kotline. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 556 m. Je to jedna z najväčších a najstarších obcí v Zamagurí. Nachádza sa v blízkosti Pieninského národného parku a hraničného priechodu s Poľskou republikou Lysá nad Dunajcom. Spolu s osadou Potok má 281 domov a chotár o rozlohe 1751 ha. Obec má členitý povrch chotára rozložený v nadmorskej výške od 520 do 828 metrov Je pokrytá zmiešaným porastom listnatých, najviac však ihličnatých stromov.

Okolité obce: Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Havka, Zálesie

 

Prešovský kraj

 • Región: Zamagurie
 • Nadmorská výška: 556 m n. m.
 • Súradnice: 49°21′14″S 20°21′44″V
 • Rozloha: 17,5 km² (1 750 ha)
 • Obyvateľstvo: 791
 • Hustota: 45,2 obyv./km²
Obec-Matiasovce

História:
Obec Matiašovce založil v roku 1308 magister Kokoš Berzevici. Prvý raz sa obec spomína v roku 1326 ako súčasť dunajeckého panstva. Najmladšou sídelnou jednotkou v Zamagurí je západná časť ulice Potok, ktorú začalo budovať 9 Podhaľanských rodín. Obyvatelia Matiašoviec i osady Potok boli v minulosti poľnohospodári, pastieri, lesní robotníci, tesári a stavitelia.

Súčasnosť
Z nižného konca obce je možnosť dostať sa východne cez chotár, s nádherným pohľadom na Belianske Tatry, Niedzický zámok a Pieniny, okolo kopca Patria dole k potoku Jordaneca okolo neho chodníčkom k pltnici v Červenom Kláštore. Smerom na juh zasa vrcholom kopcov cez Trunky ponad obec Zálesie na Spišskú Maguru a odtiaľ severne na Frankovú – Osturňu, južnejšie do Vyšných Ružbách ku kúpalisku.

V západnej časti chorára je pekná pešia túra v lokalite Hardin po štátnej hranici, kde sa možno západne dostať do Frankovej a odbočkou do Kacvína v Poľsku, severne zasa do Spišskej Starej Vsi a na hraničný priechod v Lysej nad Dunajcom, potom k vodnej nádrži a Niedzeckému zámku na poľskej strane. Cez obec a osadu prechádza aj značená cyklotrasa po hlavnej ceste cez Spišskú Maguru do Kežmarku s odbočkou pri kríži do Veľkej Lesnej a Toporca. Pod Spišskou Magurou okolo horárne zasa odbočkou do Vojan k prameňom siričitých vôd, ďalej do Podhoran a Podolínca.

Osobnosti obce
Vlastimil Kovalčík- je slovenský básnik, esejista a prekladateľ.
Miloslav Semančík- je insitný sochár, maliar, rezbár, fotograf.
Andrej Bednár- bol povolaním chemik.

 

Historické objekty a pamiatky

 • gotický kostol sv. Petra a Pavla, ktorý obkolesuje stredoveký múr, v ktorom sú umiestnené kaplnky krížovej cesty s maľovanými obrazmi z roku 1835, najstarší kostol v Zamagurí
 • vedľa kostola sa nachádza renesančná zvonica z konca 16 stor.
 • rímsko-katolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie na ulici Potok je najmladším kostolom Zamaguria
 • obec Matiašovce je najväčšou obcou v Zamagurí z hľadiska počtu obyvateľov
 • v minulosti sa v obci pálila známa “Ražnovica”