Kilometráž Popradu

Stará Ľubovňa ľavý breh futbalové ihrisko 0,00 km
Stará Ľubovňa časť Podsadok Lanová lávka 0,7 km
Stará Ľubovňa vľavo Hrad Ľubovňa foto 1,0 km
Chmelnica Cestný most 4,4 km
Chmelnica Železničný most 7,2 km
vľavo Sklalný útvar Ihla foto 7,9 km
Hajtovka Lanová lávka 9,6 km
Údol Cestný most 11,2 km Nebezpečné miesto- radšej preniesť
pred Plaveč Železničný most 16,0 km
Plaveč Cestný most 17,6 km Nebezpečné miesto- radšej preniesť (pred aj za mostom)
Plaveč vľavo Reštaurácia 100 m za mostom 17,7 km
Plaveč rozdvojenie rieky 18,6 km
Plaveč Železničný most 19,8 km
Orlov Cestný most 21,1
Andrejovka Ostrovček 22,4 km
Andrejovka Železná lávka 24,7 km
Andrejovka Kamenná hrádza za lávkou 24,7 km Nebezpečné miesto- radšej preniesť
Čirč vpravo Penzión+reštaurácia za lávkou 24,8 km možnosť kempovania
Štátna hranica, stred rieky vpravo prítok potoka 26,6 km
vľavo prítok potoka 31,0 km
Poľská republika
Muszyna, Poľsko Železničný most 31,8 km
Muszyna, Poľsko Cestný most 34,0 km
Muszyna, Poľsko vpravo Mesto-Reštaurácia kamenný oprný múr 35,8 km
Muszyna, Poľsko Cestný most 36,1 km
Muszyna, Poľsko vpravo za mostom prítok potoka 36,3 km
Muszyna, Poľsko vpravo minerálna voda 37,5 km
Štátna hranica, stred rieky
Legnava, SR vľavo 41,0 km
Malý Lipník, SR vľavo Reštaurácia-Financ 45,8 km možnosť kempovania
Malý Lipník, SR vľavo prítok potoka 46,0 km
Ostrvovček 47,0 km
Meander rieky Poprad 48,0 km
Vpust MVE vľavo pozor splavovať vpravo 48,7 km Nebezpečný úsek, splavovať vpravo – vhodné pozrieť
vľavo pozor ostrovček 50,8 km
Výpust MVE vľavo pozor objekt MVE 51,0 km
Ziegestow-Lopata, Poľsko vpravo 200m za MVE 51,2 km možnosť kempovania
Min. prameň Sulínka vľavo 52,8 km
Sulín, SR vľavo predajňa potravín 55,3 km
Sulín, SR vľavo prítok potoka 56,3 km
Obec Závodie, SR vľavo 58,0 km
Obec Medzibrodie, SR vľavo prítok potoka sprava 60,4 km
Mníšek nad Popradom, SR vľavo predajňa potravín 63,4 km
zradný úsek pereje 64,3 km Nebezpečný úsek-pereje, vhodné prezrieť
rieka Poprad v Poľsku
Mníšek nad Popradom, SR vľavo kostol 65,3 km
PR pozor Železničný most 66,3 km Pri nízkom stave prezriet, prípadne preniesť, hrozí poškodenie lodí
Piwniczna Poľsko pozor betónová lávka 67,6 km Pri nízkom stave prezriet, prípadne preniesť, hrozí poškodenie lodí
Piwniczna Poľsko Cestný most 68,5 km
Piwniczna Poľsko vľavo predajňa potravín betónová lávka 69,4 km
Cestný most 73,1 km
pred Obcou Rytro, Poľsko Cestný most 76,0 km
Rytro, Poľsko vľavo reštaurácia 76,5 km
Cestný most 78,0 km
Barezice, Poľsko Cestný most 82,0 km
Cestný most 84,3 km
Diablov skok v toku balvany nebezpečie-vystúpiť 86,0 km Nebezpečný úsek- preniesť
Cestný most St-N. Sacz Cestný most 87,2 km
Ciel
za mostom 50 m vľavo kemp 100m vľavo 87,7 km možnosť kempovania
Železničný most 88,9 km
Sútok Popradu a Dunajca pozor spätné prúdy 90,3 km
Nebezpečný úsek ťažba štrku vystúpiť 91,4 km Nebezpečný úsek – vystúpiť
Nebezpečný úsek – vystúpiť Železničný most 95,2 km
Cieľ 2:
Nowy Sacz, Poľsko
reštaurácia hot. Panorama 95,5 km