Červený Kláštor – pamiatka

Červený kláštor

Červený kláštor je jedinečný kultúrno-historický objekt zasadený do prekrásnej pieninskej prírodnej scenérie pod majestátnym vrchom Tri koruny. Kláštorný komplex bol úspešne reštaurovaný v rokoch 1956 až 1966.

Architektonicky najvyspelejšou stavbou komplexu je gotický Kostol sv. Antona z konca 14. storočia s jednou loďou neobvyklej dĺžky, ktorý prešiel veľkou barokovou prestavbou. Hlavný oltár je barokový, postavili ho v roku 1745. Kláštorné budovy priliehajú ku kostolu zo severnej strany. Zvyšky neskorogotických malieb na stenách kartuziánskej kláštornej jedálne pochádzajú z roku 1520.

Červený kláštor je spojený s mníchom Cypriánom, ktorý bol známy pestovaním rôznych liečivých bylín. Rozsiahly herbár, ktorý zostavil, patrí k lekárnickej expozícii. Pred vchodom do kláštora je park, ktorý bol v roku 1972 vyhlásený za chránený areál Pieninské lipy. Chráni 19 starých vzácnych líp. Prístup: Červený kláštor sa nachádza priamo v obci Červený Kláštor.

 

Základným poslaním múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, ochraňovať, odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať zbierkové predmety a dokumentárne a archívne materiály viažuce sa k histórii, pôsobeniu a hmotnému a duchovnému posolstvu Kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor a v sídelnom regióne Horného Spiša – Zamaguria v kontexte histórie, pôsobenia a hmotného a duchovného posolstva rádu kartuziánov a rádu kamaldulov na území Slovenska a Európy a stredovekých kláštorov a mníšskych rádov na území Slovenska. Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo dňa 21. marca 2011 bolo múzeum zaradené do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky pod registračným číslom RM100/2011.

Chapter Spisska and Spissky Castle at night, Slovakia

Otváracie hodiny

 

Marec – Apríl Pondelok – Piatok: 10:00 – 16:00 hod.

posledný vstup o 15:00 hod.

Sobota – Nedeľa: 9:00 – 17:00 hod.

posledný vstup o 16:00 hod.

Máj – August Pondelok – Nedeľa: 8:00 – 19:00 hod.

posledný vstup o 18:00 hod.

September – Október Pondelok – Nedeľa: 9:00 – 17:00 hod.

posledný vstup o 16:00 hod.

November – Február Pondelok – Nedeľa: 10:00 – 16:00 hod.

posledný vstup o 15:00 hod.

Vstupné:

 • žiaci základných, stredných a vysokých škôl, invalidní dôchodcovia, ZŤP 1,00 €
 • dôchodcovia 2,00 €
 • dospelí 3,00 €
 • poplatok za fotografovanie, kamerovanie 2,00 €

Vstupné so zľavou

 • rodinná vstupenka 6,00 €
 • skupina s počtom 20 -29 návštevníkov zľava 5 %
 • skupina s počtom 30 -39 návštevníkov zľava 10 %
 • skupina s počtom 40 -49 návštevníkov zľava 15 %
 • skupina s počtom 50 a viac návštevníkov zľava 20 %

Voľný vstup

 • deti do 6 rokov
 • kňazi, príslušníci mužských a ženských reholí
 • držitelia preukazov ICOM, ZMS, AMG
 • držitelia novinárskych preukazov

Ďalšie poplatky

 • poplatok za fotografovanie, kamerovanie 2,00 €
 • sobášny obrad v kostole sv. Antona Pustovníka alebo v areáli kláštora 50,00 €
 • fotografovanie novomanželov v areáli kláštora 10,00 €